Grenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide

12 januari 2010

Nieuwe spin voor Nederland in de Kriekelaereduinen

In het kader van de Grensparkmonitoring trachten we zo veel mogelijk te weten te komen over de aanwezige fauna en flora in het Grenspark. Daartoe werd in 2003 een monitoringplan geschreven en wordt er op een gestandaardiseerde wijze gemonitord om te weten hoe onze aandachtssoorten er voor staan.

Los daarvan wordt er ook meer specifiek gerichte monitoring uitgevoerd. Zo is in 2009 gestart met een 10-jaar durend onderzoek naar de loopkevers, mieren en spinnen in het Life-project. In dit onderzoek willen we nagaan of deze soorten het “nieuw gemaakte” open zand snel gaan koloniseren of niet? Het is in het kader van dit project dat in 2009 op de Kriekelaereduinen een nieuwe spin voor Nederland ontdekt werd.
Het gaat om de ‘rotskampoot (Zelotus aeneus)’. Het spinnetje, dat behoort tot de bodemjachtspinnen, leeft voornamelijk onder stenen en tussen strooisel op vaak rotsige plekken en steppegebieden met lage vegetatie. In het Grenspark werd deze soort gevangen in het pas herstelde open zand met een verspreide korte vegetatie die vooral bestaat uit buntgras. Dit biotoop valt dan ook best te vergelijken met een “steppegebied”.

Nooit eerder werd deze spin in Nederland waargenomen.


Switch to the English site Naar de Nederlandstalige site
Minder mobiel
Actueel
Doelstellingen
Natuurstudie
herstel - landschap
Recreatie