Grenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide

16 augustus 2010

locatie werken LIFE-project ANB aug 2010.PNG (681 Kb)

Beheerswerken in het Vlaams Natuurreservaat de Kalmthoutse Heide

Momenteel wordt in de omgeving van Paalberg binnen een zone bos van ongeveer 5 ha sterk gedund. Deze werken zijn een onderdeel van het LIFE-project 'Grensoverschrijdend heideherstel op landduinen'.

In de winter van 2007-2008 werd op Vlaams grondgebied ongeveer 18 ha bos verwijderd, voor het creŽren van een verbinding tussen de Kalmthoutse Heide en open heidegebied in Nederland. Aanvullend werd in september 2009 in dit open gemaakt gebied ongeveer 10 ha geplagd voor het herstel van zowel droge als natte heide.

In de bosrand ten zuiden van het open gebied is een overgangszone voorzien met ontwikkelingskansen voor halfopen landschap. Door het kappen van bomen binnen deze zone kan een structuurrijk en gevarieerd landschap ontstaan van heide met een variŽrende bebossingsgraad, dat de overgang vormt tussen bos en open heide. Op enkele locaties zal ook de strooisellaag verwijderd worden om kansen te creŽren voor heidevegetatie.

Het is onvermijdelijk dat machines door het gebied rijden. Om bodemschade te beperken wordt er echter gewerkt met aangepast materiaal met lagedrukbanden. Wanneer het hout wordt afgevoerd, wordt wandelpad schaap tijdelijk omgelegd buiten de werkzone. Wij vragen uw begrip voor eventuele hinder die u zou kunnen ondervinden.

Voor meer info:
Vlaamse overheid - Agentschap voor Natuur en Bos
NEC De Vroente - Putsesteenweg 129 - 2920 Kalmthout
Tel.: 03/620 18 40
e-mail: veerle.mees@lne.vlaanderen.be


Switch to the English site Naar de Nederlandstalige site
Minder mobiel
Actueel
Doelstellingen
Natuurstudie
herstel - landschap
Recreatie