Grenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide

Vogelkersbestrijding op Mont Noir

Net buiten het huidige projectgebied bevindt zich het deelgebied genaamd ‘Mont Noir’. Van de nieuwe eigenaar, de Koning Boudewijnstichting, kregen we de toestemming om de Amerikaanse vogelkers te bestrijden in dit gebied. Een groot deel van dit gebied werd in de zomer reeds door de vakantiewerkers uitgekamd op zoek naar Am. vogelkers. Een kleine oppervlakte bleek echter helemaal begroeid met deze exoot. Daarom zochten we samenwerking met een vrijwilliger die het hout kon gebruiken als brandhout. Dhr. Dedecker hoopt van op 2 maanden in het kleine perceel bestreden te hebben.
Op deze manier hopen we uitzaaiingen vanuit de randgebieden te voorkomen in het huidige projectgebied.
(Noot van de redactie: Eind december werd aan Europa gevraagd om het ganse privé-gedeelte Mont Noir mee in te kleuren in de uitbreiding van het Life-project. Op deze manier worden de reeds uitgevoerd werkzaamheden ook mee voor de helft betaald en kunnen we nog grotere oppervlaktes onder handen nemen.)


Switch to the English site Naar de Nederlandstalige site
Minder mobiel
Actueel
Doelstellingen
Natuurstudie
herstel - landschap
Recreatie