Grenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide

29 september 2009


Eind augustus werd aan Vlaamse zijde ter hoogte van de Paalberg in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos gestart met het plaggen van ongeveer 8 ha, waar eerder 18 ha bos was verwijderd.Deze plagwerken zijn nu afgerond.

Zo zijn op deze locaties opnieuw geschikte omstandigheden aanwezig voor typische heidesoorten. Op vochtige plaatsen kunnen bijzonder waardevolle vegetaties ontstaan met kleine zonnedauw, bruine en witte snavelbies, dopheide,... Op drogere plaatsen verwachten we dan weer struikheide.

Wandelroute schaap, dat tijdelijk werd omgelegd, is opnieuw toegankelijk. Kortelings zullen ook de plagwerken aan de Nederlandse kant van de grens van start gaan. Tijdens de looptijd van de werken zal er daardoor ook hinder zijn op de bestaande wegen en paden tussen de Paalberg en de Kriekelaereduinen (NL). Wij vragen aan de bezoeker dan ook om hiervoor begrip op te brengen. Eénmaal de werken afgrond zijn, zal er een open en gevarieerd heidelandschap ontstaan.

Aanvullend zullen zowel aan Nederlandse zijde als aan Vlaamse zijde nog sterke dunningen voorzien worden in de bosranden, die grenzen aan het open gebied. Op die manier ontstaat er een meer geleidelijke overgang tussen bos en open heide. Aan Nederlandse zijde zullen deze werken eind 2009 uitgevoerd worden. Aan Vlaamse zijde zijn deze werken voorzien eind 2010.


Switch to the English site Naar de Nederlandstalige site
Minder mobiel
Actueel
Doelstellingen
Natuurstudie
herstel - landschap
Recreatie