Grenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide

6 juni 2007

Aandachtig luisteren naar de uitleg van de projectleider

Astrale bezoekt LIFE-project

Woensdag 6 juni heeft Astrale het LIFE-project bezocht. Mevr. Silva van Astrale voert de monitoring van dit LIFE-project uit. Dat wil zeggen, zij controleert of het project wel verloopt zoals omschreven in het projectvoorstel. Astrale werkt in opdracht van LIFE, het Europees subsidiŽringsfonds dat een gedeelte van het project in het Grenspark financiert.

De oppervlakte open zand in het gebied is al behoorlijk toegenomen

In de ochtend was er een vergadering waarbij de diverse partners in het project de stand van zaken toelichtten. Het Grenspark overliep het project zoals dat tot op heden heeft plaatsgevonden. Het Agentschap voor Natuur & Bos en Natuurmonumenten vertelden hoe het staat met de aanbestedingen van de werken die voor eind 2007 - begin 2008 gepland staan. De Vroente gaf een korte uitleg over de educatieve rol die zij binnen het project zal gaan spelen en de gemeente Woensdrecht legde een en ander uit over haar rol in het geheel. Tenslotte werd de geplande communicatie en voorlichting voor het project toegelicht.

In de middag was er een rondwandeling door het projectgebied. Mevr. Silva kon met eigen ogen aanschouwen hoe het project verlopen is de afgelopen maanden. Het was een geslaagde dag; Astrale heeft een goed beeld gekregen van de inspanningen van partners en het Grenspark om dit project te doen slagen.


Switch to the English site Naar de Nederlandstalige site
Minder mobiel
Actueel
Doelstellingen
Natuurstudie
herstel - landschap
Recreatie