Grenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide

LIFE-project

Wat is een LIFE-project?

Natuur en landschap zijn in Europa erg gevarieerd: van hooggebergten en moerassen tot bossen en uitgestrekte polderlandschappen. Om al die natuurpracht voor de toekomst te behouden heeft de Europese Unie het 'Natura 2000 netwerk' gecreŽerd.
Natura 2000 staat voor een Europees netwerk van beschermde gebieden. Het netwerk is de hoeksteen van het Europese natuurbeleid. Door middel van Natura 2000 wil Europa de biodiversiteit, dit is het geheel aan soorten en habitats, in haar lidstaten behouden en beschermen. Alle gebieden die aangeduid zijn in het kader van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn behoren tot het Natura 2000 netwerk.
Om de bijzondere habitats en soorten te beschermen is niet alleen veel werk nodig, maar ook heel wat financiŽle middelen. De Europese Unie wil een financieel duwtje in de rug geven bij de uitvoering van voorbeeldprojecten en richtte hiervoor het LIFE-Natuurfonds op. Zowel overheden als (natuur)verenigingen kunnen een beroep doen op het LIFE-Fonds. Ook het Grenspark, dat volledig gelegen is in Natura 2000 gebied, diende een aanvraag voor financiŽle ondersteuning in. Het project werd goedgekeurd.


Switch to the English site Naar de Nederlandstalige site
Minder mobiel
Actueel
Doelstellingen
Natuurstudie
herstel - landschap
Recreatie