Grenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide

Boomleeuwerik

Boomleeuwerik (Lullula arborea) Foto: G. Vermeersch

Een aandachtssoort in het Grenspark en tevens één van de soorten waarvoor het gebied als Vogelrichtlijngebied werd aangewezen. Redenen genoeg om de boomleeuwerik te beschermen!

Momenteel komen er in het Grenspark nog zeker 100 broedparen voor van de boomleeuwerik. Ooit was dat anders. Op vele plaatsen maakte de heide plaats voor bossen. De eerste jaren bleven deze gebieden nog geschikt. Maar naarmate het bos ouder en dichter werd, werd het ook steeds minder geschikt voor de boomleeuwerik, totdat die er zelfs verdween. Gelukkig waren er in het Grenspark nog voldoende open gebieden met veel structuurrijke heide bewaard gebleven, zodat de soort daarheen kon trekken en zo goed kon standhouden.

De boomleeuwerik geeft de voorkeur aan open zand, structuurrijke heide en heeft graag een boom in de omgeving die hij gebruikt als zangpost. Het LIFE-project voorziet in al deze biotopen: open zand en herstel van droge heide met behoud van enkele mooie oude vliegdennen of eiken. Reden te meer om te geloven dat ook deze typische heidebewoner zal profiteren van de maatregelen die genomen worden.


Switch to the English site Naar de Nederlandstalige site
Minder mobiel
Actueel
Doelstellingen
Natuurstudie
herstel - landschap
Recreatie