Grenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide

Gladde slang

Gladde slang (Coronella austriaca)

Een slang zonder gif: dan spreken we niet over de adder (Vipera berus), maar hebben we het over de gladde slang (Coronella austriaca). In het Grenspark weten de beheerders van de Kalmthoutse Heide al langer, dat er een kleine populatie van de gladde slang aanwezig is.

Reeds jaren worden de gladde slangen gevolgd door specialisten van Hyla (werkgroep van Natuurpunt). De vrijwilligers trekken erop uit om de gladde slangen te inventariseren. Elke slang wordt gewogen en gemeten en nog belangrijker, bij elke slang wordt een foto of tekening gemaakt van het koppatroon, want dat is voor elke slang uniek. Aan de vorm van het “kroontje”, de oogstreep en de vlekken op de eerste centimeters achter de kop, zijn gladde slangen individueel herkenbaar. Na 9 jaar onderzoek werden niet minder dan 150! verschillende volwassen gladde slangen opgetekend. Sommige slangen zijn zeer plaatstrouw en worden 2 of zelfs 3 jaar na elkaar op dezelfde plaats gevangen. De oudste slang die meerdere malen teruggevangen werd, is minimaal 4 jaar.
De laatste twee jaar wordt de gladde slang ook steeds meer langs Nederlandse zijde opgemerkt. Dit is een gunstige evolutie, want dat maakt de populatie minder kwestbaar.

In het LIFE-project zal speciale aandacht uitgaan naar deze soort. Her en der zullen in het terrein takkenhopen en plaghopen blijven liggen als schuilplaats voor de gladde slang.


Switch to the English site Naar de Nederlandstalige site
Minder mobiel
Actueel
Doelstellingen
Natuurstudie
herstel - landschap
Recreatie