Grenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide

Groentje

Groente (Callophrys rubi) (Foto: J. Cortens)

Droge en vochtige heide zijn in Vlaanderen en Nederland de voornaamste leefgebieden van het Groentje.
Op de Vlaamse Rode Lijst staat de soort in de categorie Kwetsbaar. Op de Belgische Rode Lijst staat ze in de categorie Achteruitgaand. In Nederland is de soort thans niet bedreigd en heeft ze recentelijk de Waddeneilanden gekoloniseerd.

De voornaamste reden voor de achteruitgang van het Groentje is de omvorming van heide tot andere bestemmingen (zoals naaldhoutaanplantingen en landbouw), maar ook de vergrassing van de heide vormt een bedreiging. De soort wordt in het Nederlandse deel van het Grenspark slechts zeer sporadisch waargenomen, omdat er nauwelijks geschikte biotoop voorhanden is. Het project zou hierin verandering moeten brengen. Door dopheide en struikheide weer kansen te geven, samen met de andere nectarplanten zoals klokjesgentiaan, beenbreek enz zou het mogelijk moeten zijn dat ook de Nederlandse zijde gekoloniseerd gaat worden.

Wist je dat?: De mannetjes van het Groentje verdedigen een territorium van op een 1-2 meter hoge uitkijkpost op een opvallende struik. Vaak worden jaar na jaar dezelfde struiken gebruikt om territoria te verdedigen. Het mannetje doet uitvallen naar elk passerend insect en kan daarbij zelfs zijn uitkijkpost verliezen aan een ander mannetje; dezelfde uitkijkpost kan dus door verschillende mannetjes gebruikt worden. Door hun groene onderkant zijn de vlinders moeilijk waar te nemen op de bladeren van de bomen of struiken. Wijfjes hebben een veel minder opvallend gedrag dan de mannetjes en zoeken traag en laag over de grond vliegend naar geschikte eiafzetplaatsen of nectarbronnen.


Switch to the English site Naar de Nederlandstalige site
Minder mobiel
Actueel
Doelstellingen
Natuurstudie
herstel - landschap
Recreatie