Grenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide

Heikikker

Heikikker (Rana arvalis) Foto: ©Naturesk/W. Pattyn

Heikikkers komen nog talrijk voor in het Grenspark. Toch is het een soort die als Kwetsbaar opgenomen is in de Rode Lijst. Vooral omdat hij de laatste jaren in heidegebieden achteruitgegaan is als gevolg van verzuring en verdroging.

Het Kriekelareven is gekend om zijn heikikkers. In het vroege voorjaar laten de mannetjes van de heikikker hun zangkoor horen. Hiervoor kiezen ze ondiepe, niet beschaduwde plekjes uit in het ven waar de vrouwtjes na de paartijd hun kikkerdril zullen afzetten. Ondiep en niet beschaduwd, omdat het water daar snel opwarmt. Zo kan de kikkerdril zich snel ontwikkelen. Ook de kikkervisjes groeien sneller in het ondiepe, warmere water. Door de toenemende verbossing en vergrassing zijn deze voortplantingsplaatsen de laatste jaren afgenomen.

En de verzuring en verdroging, wat daarmee te doen?
Jaren hebben vennen te lijden gehad onder de 'zure regen'. Het project biedt geen oplossing voor dit probleem, maar wist je dat de verbossing van venranden met dennenopslag de verzuring ook in de hand werkt? Naalden vallen in het water en dragen zo bij aan het verzuren van het ven. Door de dennenopslag te verwijderen, gaan we de verdere verzuring tegen. Door ook de vergrassing terug te dringen, ontstaan weer meerdere ondiepe open zonbeschenen poeltjes die als voortplantingsplaats kunnen dienen.

Op deze manier draagt het project bij aan de instandhouding van deze typische heidebewoner.


Switch to the English site Naar de Nederlandstalige site
Minder mobiel
Actueel
Doelstellingen
Natuurstudie
herstel - landschap
Recreatie