Grenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide

Planning werken 2007

Aanwezigheid Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina) in projectgebied

Begin 2007 (voor het broedseizoen):
Aan Nederlandse zijde zal een start gemaakt worden met het verwijderen van de exoot Amerikaanse vogelkers. Na het verwijderen van de vogelkers, zal het geheel afgeplagd worden zodat er open zand in de plaats komt.
Ter hoogte van de Kriekelaereduin zal ook reeds 3 ha open zand hersteld worden.


Eind 2007 (na het broedseizoen):
Verder zetten van verwijderen Amerikaanse vogelkers.
Kappen van de naaldhoutaanplant en de spontane denneopslag zoals voorzien in het project.


Switch to the English site Naar de Nederlandstalige site
Minder mobiel
Actueel
Doelstellingen
Natuurstudie
herstel - landschap
Recreatie