Grenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide

Planning werken 2009

Op bijgevoegde kaart de werken die in 2009 gepland zijn:
- herstel open zand op 12 ha.
- heideherstel door middel van plaggen van 23 ha.
- exotenbestrijding in de 'nieuwe gebieden'.
- herstel boomheide.


In het voorjaar van 2009 zal het herstel van 12 ha "open zand" afgerond worden.

Vanaf de zomer van 2009 zal er ongeveer 23 ha moeten geplagd worden. Dit zal in 2 fasen gebeuren. Eerst wordt gestart aan Vlaamse zijde waar 8,5 ha geplagd wordt en nadien zal gestart worden aan Nederlandse zijde waar 15 ha zal geplagd worden. Bij voorkeur worden eerst die delen geplagd waar de Amerikaanse vogelkers sterk verjongd. Op die manier hopen we dat de aanwezige zaadbank van de Amerikaanse vogelkers mee kan weggeplagd worden. Twee vliegen in één klap; bestrijding van deze exoot zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen en het weghalen van de humuslaag zodat de onderliggende zaadbank van o.a. struikheide opnieuw kan kiemen.

Bovendien zullen in het najaar 2009 (met uitloper naar voorjaar 2010) in de 'nieuwe gebieden' ook de zaadbomen van de Amerikaanse vogelkers bestreden worden.

En als laatste zal aan Nederlandse zijde door dunning van de bosrand de harde scheiding van bos naar heide doorbroken worden. In het sterk gedunde deel zal het takmateriaal verwijderd worden. Om te voorkomen dat hier het pijpenstrootje de bovenhand zal halen, zal een geherderde kudde ingezet worden om de vergrassing terug te dringen ten gunste van struikheide.


Switch to the English site Naar de Nederlandstalige site
Minder mobiel
Actueel
Doelstellingen
Natuurstudie
herstel - landschap
Recreatie