Grenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide

Planning werken 2010

In het voorjaar 2010 zullen de werken van 2009 verder afgewerkt worden met name het plaggen aan de Nederlandse zijde van de grens en de bestrijding van de Amerikaanse vogelkers (kaart zie planning werken 2009).


Op bijgevoegde kaart de werken die in 2010 gepland worden:
- Heideherstel door middel van plaggen.
- Nabehandeling van de exoot de Amerikaanse vogelkers.
- Bestrijding van zaadbomen van de Amerikaanse vogelkers.
- Herstel van Boomheide.


In totaal zal er in 2010 nog ongeveer 12 ha geplagd worden waarbij zowel natte als droge heide hersteld wordt. Deze 12 ha zullen verspreid worden over alle ingekleurde percelen op de kaart.

Ook de overgangen van gesloten bos naar open heide zullen aangepakt worden door 'sterke' dunningen uit voeren. Hierdoor creŽert men een vrij open gebied dat de overgang moet vormen tussen het gesloten bos en het heidegebied. Plaatselijk zal hier ook de humuslaag verwijderd worden zodat struikheide de kans heeft om te ontkiemen en het geheel verder kan evolueren naar een "boomheide".

Bijkomend zullen op een oppervalkte van 20 ha de zaadbomen van de Amerikaanse vogelkers bestreden worden.

Ook de nabehandeling gaat van start. Iedereen die deze exoot kent, weet dat er na het kappen van de zaadbomen, 1000den zaden liggen te wachten om te ontkiemen. Ook deze jonge kiemplanten moeten bestreden worden alvorens ze weer zaad gaan zetten. Hiermee zal in 2010 van start gegaan worden.


Switch to the English site Naar de Nederlandstalige site
Minder mobiel
Actueel
Doelstellingen
Natuurstudie
herstel - landschap
Recreatie