Grenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide

Planning werken 2011

In het voorjaar 2010 zal verder gegaan worden met het bestrijden van de Amerikaanse vogelkers in het domein Putse Moer.
Ook de nabehandeling van de bestrijding zal volop gebeuren in de bosgebieden rondom het projectgebied.
Ook de plagwerkzaamheden die in 2010 opgestart zijn, zullen afgerond worden zodat het totale project kan opgelevrd worden.


In 2011 zal verder gewerkt worden aan het plaggen van de 12 ha geplagd waarmee gestart werd in 2010. Deze werken werden eind 2010 stopgezet omwille van de grote hoeveelheid neerslag die het onmogelijk maakten om verder te werken zonder schade toe te brengen.

Ook in 2011 zal verder gewerkt worden aan het kappen van de zaadbomen van de Amerikaanse vogelkers op een totale oppervlakte van in totaal 20 ha op het privé-domein Putse Moer.

Ook de nabehandeling van de Amerikaanse vogelkers gaat verder. Iedereen die deze exoot kent, weet dat er na het kappen van de zaadbomen, 1000den zaden liggen te wachten om te ontkiemen. Ook deze jonge kiemplanten moeten bestreden worden alvorens ze weer zaad gaan zetten. De start hiertoe werd gegeven in 2010 en ook in 2011 zal hieraan verder gewerkt worden.

Verder kan gemeld worden dat de Vereniging Natuurmonumenten een trekker en een zeefmachine aangeschaft heeft. In 2011 zullen ze een groot deel van het open zand gaan uitzeven. Na het afplaggen bleek dat er nog te veel humus achter gebleven is in het open zand. Hiertoe zal een gedeelte van het open zand opnieuw uitgezeefd worden zodat het zand langer 'onbegroeid' blijft. De juiste locaties moeten nog bepaald worden en zijn derhalve niet terug te vinden op de kaart.


Switch to the English site Naar de Nederlandstalige site
Minder mobiel
Actueel
Doelstellingen
Natuurstudie
herstel - landschap
Recreatie