Grenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide

Droge heide


Open heide met elkaar verbinden zodat de typische soorten, zoals de heidevlinder (zie inzet foto), zich weer over de grenzen heen kunnen verplaatsen.

Midden 19de eeuw startte men in het Nederlandse deel van het Grenspark met de grootschalige aanplant van bossen. Daarom resten er nu nog slechts enkele open stukken die nooit bebost zijn geraakt.
Aan Vlaamse zijde verliep het anders. De bebossing startte enkele tientallen jaren later dan in Nederland, namelijk in het begin van de 20ste eeuw. Toen werden de eerste bossen aangeplant met zeeden en grove den. Echter toen de heide eenmaal geklasseerd werd als landschap, kreeg ze de aandacht die ze verdiende. Het beheer werd gericht op het instandhouden van de heide.

En de grootste winst voor de natuur is daar te halen waar je twee gebieden opnieuw met elkaar kan verbinden. En dat is waar we naar streven in het projectgebied. De heide aan Vlaamse zijde opnieuw verbinden met de heide aan Nederlandse zijde. Om heide te krijgen zullen bossen gekapt moeten worden en zal er geplagd worden. Bij het plaggen wordt de humuslaag verwijderd, zodat de onderliggende zaadbank weer vrijkomt en de zaden opnieuw kunnen kiemen.

Structuurrijke heide moet het toekomstbeeld zijn: oude heidestruiken, afgewisseld met jonge heide, een alleenstaande grove den, hier en daar wat open zand en pioniersvegetatie van zandzegge en buntgras.

Op deze manier krijgen soorten als de nachtzwaluw en boomleeuwerik weer nieuwe kansen. Ook de gladde slang heeft een voorkeur voor open structuurrijke heide. De hoop is dat ook deze soort zich verder zal ontwikkelen in het open gebied.


Switch to the English site Naar de Nederlandstalige site
Minder mobiel
Actueel
Doelstellingen
Natuurstudie
herstel - landschap
Recreatie