Grenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide

Natte heide


Sporadisch aanwezig in het projectgebied, maar als je goed kijkt, zie je hier en daar restanten van wat ooit natte heide is geweest. Kleine struikjes dopheide zijn de stille getuigen van de pracht van vroeger.

Klokjesgentiaan (Gentiana pneumonanthe)

De meeste natte delen in het projectgebied zijn stilaan vergrast met pijpenstrootje. Maar onder deze mat van pijpenstro liggen de zaden te wachten om opnieuw te kiemen. Om deze zaden opnieuw boven te krijgen zodat ze gaan kiemen, zal de zodenlaag afgeplagd worden. Hierbij zal men voorzichtig te werk moeten gaan. Want al ziet het gebied er droog uit, de ondergrond blijft dikwijls vochtig. En dat laat niet toe om met zware en grote machines te werk te gaan, tenzij die machines er speciaal op gebouwd zijn.

Als het pijpenstrootje teruggedrongen is, hopen we dat we hier weer kunnen genieten van dopheide, klokjesgentiaan, witte en bruine snavelbies en ontelbare exemplaren zonnedauw.

Niet enkel voor planten maar ook voor talloze vlinders, zoals het groentje, is deze natte heide van belang.


Switch to the English site Naar de Nederlandstalige site
Minder mobiel
Actueel
Doelstellingen
Natuurstudie
herstel - landschap
Recreatie