Grenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide

Open zand


Meer open zand, ...

Als je het gebied inwandelt met iemand op leeftijd en hem vraagt naar hoe het vroeger was, dan krijg je steevast te horen dat het open gebied vroeger vele malen groter was dan thans het geval is. 'Vanaf de Kambuusduinen kon je rondom alle kerktorens zien, die van Essen-Hoek, Kalmthout, Ossendrecht, Huijbergen, Putte, noem maar op. Je liep uren door het zand en dat was niet altijd even leuk, zeker niet als er felle wind was, want dan voelde je de zandkorrels tegen je wangen blazen...'

Jarenlang heeft men gevochten tegen het stuivende zand en nu, anno 2006, willen we meer open zand. Waarom dan toch?
Uit onderzoek blijkt, dat heel wat zeldzame insecten en planten alleen nog op open zand te vinden zijn. Ze komen hier voor omwille van de extremen die er heersen. En extreem kan het zijn!: in de zomer temperaturen die kunnen oplopen tot 50C, juist omdat het zand snel opwarmt. In de winter is dit net omgekeerd: zand koelt immers ook snel af. Enkel die dieren en planten die aangepast zijn aan deze extremen, kunnen hier overleven. Zonder dit zand zou het Grenspark heel wat soortenarmer zijn.
En van die onderzoeken werd uitgevoerd op de loopkevers. Daaruit blijkt dat het Grenspark een enorme verantwoordelijkheid draagt voor de instandhouding van enkele soorten loopkevers die op de Rode Lijst staan.


Switch to the English site Naar de Nederlandstalige site
Minder mobiel
Actueel
Doelstellingen
Natuurstudie
herstel - landschap
Recreatie