Grenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide

Nachtzwaluw

Nachtzwaluw (Caprimulgus europeaus)

In de volksmond 'de geitenmelker', voor vogelaars 'de nachtzwaluw', voor wetenschappers 'Caprimulgus europeaus'...
Het is één van de aandachtssoorten van het Grenspark. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat we deze soort bespreken. Met ongeveer 1000 paren in Nederland (SOVON & CBS, 2005) en 500-550 paren in Vlaanderen (Atlas van de Vlaamse broedvogels, 2000-2002) is de nachtzwaluw een zeldzame soort.

Verspreid in het Grenspark is de nachtzwaluw met zijn 65 broedparen geen echt zeldzame verschijning.
In Vlaanderen is het het laatste bolwerk in de provincie Antwerpen en ook in Nederland is het één van de grootste populaties in de provincie Noord-Brabant. Reden te meer om in het project aandacht aan deze soort te besteden.
Zijn voorkeursbiotoop gaat uit naar een gevarieerde omgeving bestaande uit structuurrijke (oude) heide met een geleidelijke overgang naar bos, kapvlakten en droge open bossen.

Door in het projectgebied veel aandacht te besteden aan de overgangen van bos naar heide ontstaan er alvast nieuwe geschikte leefgebieden. Ook andere soorten als boomleeuwerik en boompieper gaan hier voordeel uit halen.


Switch to the English site Naar de Nederlandstalige site
Minder mobiel
Actueel
Doelstellingen
Natuurstudie
herstel - landschap
Recreatie