Grenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide

Plaggen


Plaggen houdt in, dat het grootste deel van de mineralen, samen met het strooisel en de humusrijke bovengrond, tot net boven de minerale zandlaag wordt verwijderd. Vergraste of sterk verouderde stukken heide, vaak met een dikke strooisellaag, worden zo opnieuw naar een vroeg successiestadium gebracht.
Hoe dieper er geplagd wordt, des te meer men verarmt, maar ook hoe trager het herstel van de begroeiing is, doordat zeer veel zaden samen met de plaggen verwijderd worden. Op de foto een plagplaats in natte heide, ontstaan na werkzaamheden in 2000. Als pionier krijg je planten als kleine en ronde zonnedauw en witte en bruine snavelbies (zie plaggen detail). Uiteindelijk zal het terrein evolueren naar een structuurrijk heideterrein.


Switch to the English site Naar de Nederlandstalige site
Minder mobiel
Actueel
Doelstellingen
Natuurstudie
herstel - landschap
Recreatie