Grenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide

Kaartmateriaal

Toestand bij de start van het project 2002.

Toestand september 2009

Natuurgebieden opnieuw met elkaar verbinden, daar draait het om.
Als we de kaart van 2002 vergelijken met de kaart van 2009 (met onze excuses voor het aanwezige wolkendek), dan ziet u dat het bosgebied langs de grens intussen plaats heeft moeten maken voor herstel van heide.

Op die manier werden twee van elkaar gescheiden heideterreinen weer met elkaar in verbinding gebracht.

Tevens ziet u op de foto van 2009 dat het vooropgestelde herstel van 18ha "open zand" reeds gerealiseerd is aan Nederlandse zijde. Open, STUIVEND zand!


Switch to the English site Naar de Nederlandstalige site
Minder mobiel
Actueel
Doelstellingen
Natuurstudie
herstel - landschap
Recreatie